Cảm giác thế nào sau khi cắt bao quy đầu tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội

Tôi là Tiến, tôi đã quyết định cắt bao quy đầu khi tôi tốt nghiệp Đại Học được 2 năm lúc đó tôi 24 tuổi. Quyết định cắt bao quy đầu của tôi đưa ra không phải do vấn đề y tế nào cả, tôi không bị hẹp, không bị viêm nhiễm. Tôi chỉ nghĩ … Đọc tiếp Cảm giác thế nào sau khi cắt bao quy đầu tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội